VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.
  • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar/hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.