Suzanne VAN KEMPEN

Klinisch Psychologe & Relatie- en Gezinstherapeute

0478 78 52 45

vankempensuzanne@gmail.com

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe sinds 2014 en heb mij verder gespecialiseerd in de relatie-, gezins-, en systeemtherapie in 2016. Ik zie in mijn praktijk vaak jongeren, (jong-)volwassenen, ouderen, koppels en soms ook gezinnen. U kunt terecht voor individuele begeleiding en therapie, relatie-, en gezinstherapie:

Individuele therapie

In individuele begeleidingen bespreken we de zorgen en vragen waarmee je naar therapie komt. En zoeken we samen naar mogelijke passende antwoorden op deze zorgen en vragen. We bepalen dus samen waar we over spreken, welk spreken betekenisvol is en eventueel ook naar welke doelen er toegewerkt zal worden. De thema’s waar mensen over komen spreken zijn zeer divers.

Relatiebegeleiding

In de begeleiding voor koppels wordt vertrokken vanuit zorgen over de partnerrelatie. Elke relatie kent zijn ups en downs. Hoewel partners meestal samen de moeilijke periodes doorstaan, kan het zinvol zijn om bij blijvende spanningen professionele hulp te zoeken.

Bij een koppelbegeleiding komen partners, in principe, samen op gesprek. We spreken onder andere over de moeilijkheden (communicatieproblemen, je bent vreemd gegaan, ...) die zich voordoen evenals de krachten binnen de relatie en hetgeen jullie (nog) verbindt. Ook als één van de partners moeilijkheden ondervindt (bijvoorbeeld bij ziekte) of de relatie onder externe druk staat (zorgen over de kinderen, rouw, andere moeilijkheden) is het mogelijk om samen op gesprek te komen.

Gezinsbegeleiding

In de gezinsbegeleiding staan de zorgen binnen het gezin centraal. Ook gezinnen krijgen vaak te maken met spanningen, vooral als er zorgen zijn over één gezinslid of als er een periode aanbreekt waarin het gezin geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen (wanneer de kinderen het huis uit trekken of een nieuwe samenstelling van het gezin, ...). We spreken onder andere over de zorgen die er zijn en zoeken naar manieren om met moeilijkheden om te gaan. Daarnaast gaan we op zoek naar de krachten die er zijn binnen het gezin en de bredere omgeving.

Meer info vindt u op https://www.psycholoog.be/suzanne-vankempen