Voorschriften en attesten

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.
  • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.      Mails 

  • er wordt geen vertrouwelijke informatie via mail doorgegeven ( labo, uitslagen rx - echo, verslagen specialisten...)
  • er worden geen werkonbekwaamheids-  of vertrouwelijke attesten van het ziekenfonds via mail doorgestuurd! 
  • het vragen van voorschriften via mail wordt niet toegestaan
  • er worden geen afspraken gemaakt via mail